Končno podobo urejene okolice vaše hiše in dopolnilo k leseni terasi da šele strokovno načrtovana in kvalitetno izvedena zunanja ureditev okolice.

lesena terasa, zunanja ureditev lesena terasa, zunanja ureditev hiše

Na osnovi vaših želja in potreb, seveda odvisno od danih naravnih pogojev (relief pokrajine, klimatski dejavniki, značilnost tal in mnogi drugi) se skupaj s krajinskim arhitektom pripravi idejni projekt zasnove zunanje ureditve (zelenjavni vrt, zelenica, postavitev ograje, vrtne opreme, vodometov, namakalnih sistemov, itd…).Lahko tudi v tridimenzionalni obliki.

Vse o kvalitetni ureditvi zunanje okolice si lahko ogledate na spletni strani podjetja Urejanje okolice Majcen: Zunanja ureditev okolice