Bor (Pinus radiata) iz družine Pinaceae (Syn: P. insignis Dougl. ex Loud.) ima različna lokalna in trgovska imena. Najpogosteje se pojavljajo sledeča: radiata pine, monterey pine, insignis pine in pino insigne.

Areal omenjene lesne vrste je razširjen v Avstraliji, Novi Zelandiji, severni in južni Ameriki. Tipična plantažna rastišča bora vrste radiata pa so v Kaliforniji, južni Ameriki (predvsem Čile), Evropi (Španija in Portugalska), južni Afriki, Avstraliji in Novi Zelandiji.

Gre za hitrorastoč iglavec (letni prirastek je od 1 do 3 cm), primeren za plantažiranje. Posek dreves je mogoč že pri 20 letih. Drevesa dosežejo višino 20 do 30 m z 12 do 18 m uporabnega debla. Premeri praviloma cilindričnih, polnolesnih debel so do 70 cm.

Lastnosti bora (Pinus radiata D. Don):
Povprečna gostota absolutno suhega lesa 470 kg/m3
Povprečno tangencialno krčenje 3,0 %
Povprečno radialno krčenje 1,5 %
Povprečna trdota po Brinellu 13 N/mm2
Dimenzijska stabilnost dobra
Atest drstnosti da

V Angliji, Sredozemlju in v Severni Afriki so drevesa cenjena kot okrasna oz. arboristična drevesa. Široka in rumenkasto bela beljava se loči od rožnato rjave črnjave. Za slednjo je značilna nižja stopnja ojedritve. Prirastne plasti so dobro vidne, vonj svežega lesa je nedefiniran. V lesu najdemo številne manjše in velike smolne kanale.

Priporočena je zimska sečnja. Lepljenje, ročna in strojna obdelava je dobra. Dobro se cepi, drobi, struži, žeblja in vijači. Sušenje poteka hitro. Zaradi prisotnosti balzama je površinska obdelava težavna (poškodbe premazov).

Izvor lesa, ki se pojavlja na trgu je večinoma iz plantaž (obilna prisotnost juvenilnega lesa). Les se največ uporablja v gradbeništvu, za embalažo , vezan les , zunanje in notranje stenske in talne obloge. Primeren je za manj obremenjene notranje in okvirne konstrukcije ter dekorativni furnir. Les ima velik komercialni potencial.

Vzdrževanje in čiščenje: glej rubriko Vzdrževanje in čiščenje.

Les ima certifikat FSC (Forest Stewardship Council).