Les Bangkirai spada v družino Dipterocarpacea, rod Shorea spp.. Malezijski predpisi ga uvrščajo v grupo lesov z imenom Balau. Na trgu se pojavlja pod različnimi lokalnimi oz. komercialnimi imeni kot so sal, ca-chac, may hang, thitka, balau, balau kumus, bangkirai, chan, damar laut, gisok, kedawang, pooti, selangan batu, sengkawang, thitya in yakal.

Drevesa so visoka do 28 m z premerom do 80 cm. Debla so ravna in cilindrična. 3 do 5 cm široka beljava je sivkaste barve, zelo trajna jedrovina pa sivorjava do rdečkastorjava. Teksture so izjemno dekorativne, najpogosteje enostavne in progaste.

Lastnosti bangkiraia (Shorea spp.):
Povprečna gostota absolutno suhega lesa 910 kg/m3
Povprečno tangencialno krčenje 9,5 %
Povprečno radialno krčenje 4,2 %
Povprečna trdota po Brinellu 37 N/mm2
Dimenzijska stabilnost delno zadovoljiva
Atest drstnosti ne

Bangkirai uvrščamo med naravno trajne lesove (ocena 2 po EN 350-2, 1994). Les je odporen proti glivam, insektom in termitom. Literatura navaja nepravilno razporeditev vlaken, ki jih je v omenjeni lesni vrsti kar pribl. 42 %. Njihov potek je raven, lahko pa tudi močno izmenično prepleten. Z vidika obdelave in predelave lesa je željen prem. potek aksialnih elementov, pri čemer pa velja, da je rahla devijacija (kot 5 do 10 º) iskana iz dekorativnih razlogov. Menjavajoča spiralna rast je pri tropskih lesovih zelo razširjena, razlogi za njen nastanek pa niso zadovoljivo pojasnjeni. Intenzivnejši odkloni od navpične osi z vidika predelave in obdelave predstavljajo resno oviro, saj lesa ni mogoče gladko obdelati, pri sušenju pa lahko pride do znatnih distorcij. Visoka gostota omenjene lesne vrste, izmenično prepletena vlakna (menjavajoča spiralna rast) in odklon vlaken zaradi različne orientiranosti deske v deblu (žaganje preko vlaken) nedvoumno povzročajo ukrivljenost lesnih sortimentov. Zaradi vseh teh lastnosti ni v našem prodajnem programu.

Lepljenje bangkiraia je dobro, lepilne spoje utegne oslabiti le prekomerno krčenje lesa v uporabi. Je slabo permeabilen. Visoka gostota lesa povzroča težjo strojno obdelavo. Tudi sušenje mora potekati po blagem režimu sicer prihaja do distorcij in razpok. Les je primeren za zunanjo uporabo – uporaba na prostem. Sicer pa se uporablja za talne in stenske obloge, vrtne ograje, mostove, stene, ki ščitijo pred hrupom itd. V stiku s kovinami, zlasti pri višjih vlažnostih se les obarva.

Zaradi omenjenih lastnosti se ga boljši dobavitelji izogibajo. Sodi v nižji kakovostni in cenovni razred.