Stopnice predstavljajo enega od najstarejših arhitekturnih objektov. Zlasti lesene stopnice so se zaradi uporabe naravnega materiala in različnih konstrukcijskih posebnosti ohranile do danes.

Uporabljamo jih za premagovanje višinskih razlik v objektih in zunaj njih. Za arhitekte predstavljajo stopnice poseben oblikovalski izziv, saj se njihova arhitektura širi vertikalno, prostor pa mora biti čim bolj izkoriščen.

Pri konstruiranju lesenih stopnic obstajajo določena pravila, ki so standardizirana in jih lahko upoštevamo, sicer pa v praksi standard ni obvezen.

Izbira lesa za stopnice

Posebno vlogo pri nastanku lesenih stopnic imajo lesarji. Poznavanje bioloških, mehanskih, fizikalnih in tehnoloških lastnosti lesa so ključnega pomena. Gre za določitev in izbiro najustreznejše vrste lesa. Lastnosti lesa za izdelavo stopnic ali parketa so praviloma podobne.

Lastnosti lesa za izdelavo stopnic

  • Priporočena je gostota lesa nad 550 kg/m3
  • Les naj bo zmerno odporen proti biološkemu razkroju ali sposoben impregnacije,
  • Potek aksialni elementov naj bo prem ali izmenično prepleten, kjer je glavna smer prema.
  • Trdnost naj bo visoka, stabilnost ugodna, degradacije pri sušenju minimalne, obdelavnostne lastnosti pa vsaj srednje.
  • Zelo cenjena in zaradi dekorativnih razlogov je zaželena obarvana jedrovina

Zaradi svojstvene arhitekture, konstrukcijskih značilnosti, načina izdelave in izbire lesne vrste so lesene stopnice unikatni in sestavni del vsakega interierja.

Oblike

Stopnice so lahko različnih oblik, vendar načeloma poznamo sledeče oblike:

  • Ravne stopnice so tiste, ki potekajo vzdolž stene in preprosto povezujejo dve etaži v ravni liniji. Na zunanji strani je ponavadi tudi ograja, ki preprečuje padce v globino.
  • Drugi tip so tako imenovane L-stopnice, ki so konstrukcijsko podobne ravnim, vendar so na nekem delu zavite za 90 stopinj, bodisi zaradi oblike prostora ali drugih omejitev (želje naročnika, estetski videz, funkcionalnost).
  • Če L-stopnice naredijo še en 90 stopinjski zavoj postanejo U-stopnice, saj zarišejo podobo črke U. Ponavadi se pojavljajo v dokaj zaprtih in omejenih prostorih, a zaradi svoje oblike omogočajo tekoče prehajanje med prostori. Nadalje so stopnice lahko zavite tudi pod drugimi koti med 180, 270 in 360 stopinjami.
  • Če zarišejo več kot en krog ter potekajo okoli središčnega stebra pa jih imenujemo O-stopnice ali okrogle/ bretenaste stopnice. Izbira oblike stopnic je odvisna predvsem od razpoložljivega prostora ter višinske razlike med nivoji.

Vgradnja stopnic

Vsekakor se moramo pred vgradnjo stopnic seznaniti s prednostmi in pomanjkljivostmi različnih tipov stopnic, konstrukcijsko izvedbo in izbrano lesno vrsto. Tako kot za parkete je tudi za lesene stopnice pomembna površinska zaščita, saj je izdelek podvržen obrabi površine.

Pri izdelavi lesenih stopnic sodelujemo s podjetjem Mizarstvo Medved.

Velika izbira domačih in tropskih lesnih vrst, površinskih premazov, konstrukcijskih rešitev in nudenje strokovnega znanja omogočajo zanesljivo najboljšo možno izbiro za izdelavo lesenih stopnic.

Galerija stopnic