Green Building - Okolju prijazna gradnja

Kaj je GreenBuilding?

Je nova gradbena filozofija z majhnim vplivom na okolje, ki jo podpira tudi KerakoII, in je usmerjena v izboljševanje zdravja in kakovosti bivanja.

Kako ga doseči?

Preko spoznavanja pravilnih pristopov in zavestne izbire gradbenih materialov, ki morajo biti ekološko neoporečni, naravno prepustni in visoko energetsko učinkoviti.

Zdravstvene prednosti

Zdravstvene prednosti za osebe, ki prebivajo znotraj takih stavb, izhajajo iz načrtovanja stavbe po principu sonaravne gradnje in iz kakovosti Kerakollovih materialov:

  • boljši zrak v prostoru,
  • omejitev bolezni zaradi sindroma bolne stavbe (5B5),
  • preprečevanje širjenja plesni, gliv in bakterij,
  • jamčenje zdravih bivalnih prostorov,
  • večje ugodje in kakovost bivanja.

GreenBuilding omejuje bolezni, ki jih povzroča sindrom bolnih stavb.

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 20 % zahodnega prebivalstva pesti tako imenovani sindrom bolnih stavb (glavoboli, slabost, draženje). ki ga lahko pripišemo tudi slabi kakovosti kemičnih gradbenih materialov in premajhni prepustnosti stavb. Kerakollov GreenBuilding omejuje pojav bolezni, kijih lahko pripišemo slabi gradnji stavb. Zmanjšuje tudi koncentracijo onesnaževalcev v zraku, ki jih najdemo v zaprtih prostorih, s čimer jamči takojšnje bivanjsko ugodje in dobro počutje. preprečuje širjenje mikroorganizmov. Med okoljskimi onesnaževalci čedalje večjo vlogo prevzemajo alergeni v notranjih prostorih, kot so pršice, glive in bakterije. Znanstvene raziskave kažejo, da njihova prisotnost v prostoru povečuje nastanek alergij in astmatičnih obolenj pri otrocih in najstnikih. Bivanjske razmere, ki še pospešujejo njihov nastanek, so visoka vlaga in nizka prepustnost zidov.Kerakollovi materiali z visoko bazično pH vrednostjo imajo naravne bakteriostatične ter fungistatične lastnosti. Zagotavljajo suhe, zdrave ter dezinficirane prostore in ne dovoljujejo razvoja in širjenja bakterij ter plesni, ki škodijo prostorom ter dobremu počutju ljudi, ki v njih prebivajo.

Testiranja so izvajali na francoskem inštitutu eS.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Batirnent). v laboratoriju za mikrobiologijo bivalnega okolja na Oddelku energija-zdravje-okolje, ki ima sedež v kraju Marne-Ia-Vallee blizu Pariza, sodelovala pa sta tudi pariški Institute Pasteur in bruseljski Inštitut za higieno in epidemiologijo.

Izboljšuje kakovost zraka v zaprtih prostorih

Najbolj sveži podatki o onesnaževanju v gospodinjstvih so zelo jasni: kakovost zraka v hišnih prostorih je lahko 2 do 3 krat slabša od kakovosti zunanjega zraka. Notranja mikroklima skupaj s kemičnim onesnaževanjem pomembno vplivata na kakovost bivanjskih prostorov, torej tudi na naše dobro počutje.

Uporaba ekološko neoporečnih materialov, ki ne sproščajo škodljivih snovi, in ponovno odkritje malt, ometov ter naravnih barv, ki omogočajo prepustnost zidov, je rešila zelo pereč in razširjen problem slabega zraka v prostorih. Kakovost zraka se je izboljšala in posledično tudi celovita kakovost bivanja. Testiranja so se izvajala na evropskem raziskovalnem centru za kakovost zraka v prostorih (JRC- Joint ResearchCenter) v kraju Ispra v italijanski provinci Varese.